[เลือกภาษา]
th en

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

ยธ.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

ยธ.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ 25๖๐ เวลา ๑๐.00 น.
พันตำรวจเอก ดุษฏี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.ยธ.)
เป็นประธานในการประชุมเรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐” เพื่อหารือแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการประสานการปฏิบัติ
เพื่อบูรณาการการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
โดยมี พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้แทนจากกรมสรรพากร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2560 11:10 น. อ่าน 683 ครั้ง