สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมคว้ารางวัลเลิศรัฐ PMQA ๔.๐ ระดับก้าวหน้า

16 ก.ย. 2564 16:22 น. 94 ครั้ง

เสาวลักษณ์ : ข่าว

นิวัฒน์ : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ