กระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

17 ก.ย. 2564 09:42 น. 77 ครั้ง

พิมล : ข่าว

พิษณุ : ถ่ายภาพ

นิวัฒน์ : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ