“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

17 ก.ย. 2564 18:41 น. 66 ครั้ง

พิมล/ข่าว

กฤษดา/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ