กระทรวงยุติธรรม จัดมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

17 ก.ย. 2564 21:49 น. 272 ครั้ง

มานิตา : ข่าว

อรรถโกวิท : ถ่ายภาพ

นิวัฒน์ : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ