การส่งเสริมพฤติกรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2564 และคู่มือจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

23 ก.ย. 2564 13:21 น. 106 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด