ข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปี พ.ศ. 2563 รับมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

23 ก.ย. 2564 13:29 น. 91 ครั้ง

          ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ณ  ห้องประชุม 10-09 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2563 พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการเข้าร่วมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณ ของข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

          ในการนี้ ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวปรียนุช  คงฤทธิศึกษากร  ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ และ นายสุรัตน์  แรงกสิวิทย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด