DSI รับเรื่องร้อง เรียนกรณี บริษัท คอนเซ็ปต์ ซี่รีส์ จำกัด หลอกให้ลงทุนเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

27 ก.ย. 2564 15:57 น. 435 ครั้ง

          วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร มอบหมายให้ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ รับหนังสือร้องเรียน  กรณี  บริษัท คอนเซ็ปต์ ซี่รีส์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการทำธุรกิจออนไลน์ โดยการเปิดให้นักลงทุนลงทุนเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแอพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (บล็อค) โดยมีการระดมทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งกรณีนี้เป็นการเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือไม่จึงเดินทางเข้ามาร้องเรียนต่อ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้รวบรวมรายชื่อผู้เสียหายและหลักฐานจำนวนทั้งสิ้น 179 ราย หรือมีมูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ 118,635,082 บาท

          พันตำรวจตรี วรณันฯ กล่าวว่า จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีความเสียหายดังกล่าว และจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด