กระทรวงยุติธรรมจับมือกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเผยเเพร่สื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ไปสู่ประชาชน  

1 ต.ค. 2564 12:29 น. 165 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรมจับมือกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเผยเเพร่สื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ไปสู่ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าหารือพลโทสรรเสริญ เเก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมหาเเนวทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ไปสู่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูเเลของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเกิดความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติป้องกันการ  กระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

  สร้างความตระหนักรู้และความตื่นตัวต่อปัญหาการกระทำผิดซ้ำที่มีผลกระทบต่อประชาชน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจภัยอันตรายใกล้ตัวและรับรู้แนวทางการอยู่ร่วมกับกลุ่มผู้พ้นโทษ ชุมชน และเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน

  ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์จะสนับสนุน การเผยเเพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว อาทิ อินโฟกราฟิก สปอตวิทยุ หรือคลิปวิดิโอผ่านช่องทางต่าง ๆ เเล้ว ยังพร้อมจัดทำสกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างเข้าใจให้กับประชาชนเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งให้เเก่ประชาชนด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด