แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม "ยุติธรรม เชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน" ปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22

4 ต.ค. 2564 16:23 น. 151 ครั้ง


แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม "ยุติธรรม เชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน" ปี 2564
เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ช่อง 22

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด