กระทรวงยุติธรรม เดินหน้ามาตรการ ป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ป้องกันการก่อเหตุซ้ำและคืนคนดีสู่สังคม

4 ต.ค. 2564 18:21 น. 131 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เดินหน้ามาตรการ ป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ป้องกันการก่อเหตุซ้ำและคืนคนดีสู่สังคม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด