ครบรอบ 19 ปี สกธ. จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาฯแบบ New normal ผ่านระบบ Online (Cisco Webex Meeting)

4 ต.ค. 2564 22:01 น. 121 ครั้ง

      วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม ครบรอบ 19 ปี ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในงานฯซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม โดยในช่วงเช้าทางคณะผู้บริหารเดินทางมาสักการะองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศวร และพระแม่ธรณี ณ ศาลองค์ท้าวมหาพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ซึ่งบุคลากรส่วนของทางสำนักงานกิจการยุติธรรมได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยวิธีถ่ายทอดสด
(Live streaming) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting เสร็จจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็เป็นการอวยพรแสดงความยินดีจากผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และอดีตผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม

        - ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

        - นายชาตรี  โชไชย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

        - นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

        - นายดนุพล ชื่นอารมณ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

  จากนั้น เวลาประมาณ 10.30 น. เป็นการมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม การมอบรางวัล 5ส กิจกรรมถ่ายภาพหมู่ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยกลุ่มสื่อสารองค์กร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด