ราชทัณฑ์ ยืนยันมียาและเวชภัณฑ์เพียงพอ พร้อมแจงการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลทางการแพทย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องขังเท่านั้น

5 ต.ค. 2564 12:47 น. 87 ครั้ง