นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น ภารกิจการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ช่วงข่าวภาคเช้า FM 92.5 MHz. และ Facebook : Radio Thailand Live

7 ต.ค. 2564 13:26 น. 246 ครั้ง


นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น ภารกิจการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ช่วงข่าวภาคเช้า FM 92.5 MHz. และ Facebook : Radio Thailand Live

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด