ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าระบบสายด่วนยุติธรรม (Justice Call Canter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ต.ค. 2564 14:43 น. 14 ครั้ง

เอกสารแนบ