สยจ. นราธิวาส ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถสายตรวจเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย

12 ต.ค. 2564 00:14 น. 43 ครั้ง

      เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดรถยนต์สายตรวจ 20 ของสถานีตำรวจไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดยผู้ได้รับบาดเจ็บรายหนึ่ง เป็นพนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกรายหนึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ โดยเหตุเกิดบริเวณถนนแยกทางไปอำเภอไม้แก่น หมู่ที่ 1 ตำบลปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

      สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

      1. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่แจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้แก่ทายาทของผู้เสียหาย 

      จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้เสียหายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะผู้เสียหาย ตามความในมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ กรณีความผิดต่อร่างกาย ดังนี้

      กรณีบาดเจ็บ

          (1) ค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท

          (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจิตใจ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

          (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จ่ายตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำท้องที่จังหวัดประกอบการงาน (จังหวัดนราธิวาส 313 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

          (4) ค่าความเสียหายอื่น จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท 

      ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ สำคัญ

      2. ประสานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาฯ อำเภอบาเจาะ เพื่อสอบถามแนวทางการให้ความช่วยเหลือในส่วนของเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

      3. ประสาน ร.ต.อ.เผ่า ศรีโพธา ร้อยเวรสอบสวน รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปะลุกาสาเมาะ ได้รับแจ้งว่า สาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีในพื้นที่ที่ต้องการสร้างสถานการณ์และตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่วิสามัญแกนนำและสมาชิกแนวร่วมเสียชีวิต 5 ราย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด