ร่างประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

12 ต.ค. 2564 17:08 น. 25 ครั้ง

เอกสารแนบ