โฆษกกระทรวงยุติธรรม รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ เพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมกำกับดูแลคดีเหมืองทองคำของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

12 ต.ค. 2564 19:22 น. 51 ครั้ง

ธิดาทิพย์ : ข่าว

อรรถโกวิท : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ