สยจ. ลพบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายท้าวแชร์จนได้รับบาดเจ็บ หลังจากทวงค่าแชร์

14 ต.ค. 2564 00:14 น. 66 ครั้ง

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 14.30 น. ผู้เสียหายได้เดินทางไปยังที่พักของผู้ก่อเหตุเพื่อทวงถามเงินค่าแชร์ แต่ผู้ก่อเหตุปฏิเสธที่จะชำระจึงเกิดปากเสียงกัน ซึ่งขณะพูดคุยกันผู้เสียหายได้โทรศัพท์คุยกับผู้ก่อเหตุตลอดเวลา ระหว่างนั้นพ่อของผู้ก่อเหตุได้เดินมาหาตนและบอกว่าจะชดใช้ค่าแชร์ให้ จึงได้แยกย้ายกันแต่ต่อมาอีกประมาณ 30 นาที ผู้ก่อเหตุได้เข้ามาตบตีทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ

     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิของผู้เสียหายและอธิบายหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยผู้เสียหายแจ้งว่า พนักงานสอบสวนได้นัดผู้ก่อเหตุมาตกลงไกล่เกลี่ยกันในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ตนมีความประสงค์เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท       

     จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้เสียหายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทน ดังนี้

         (1) ค่ารักษาพยาบาลจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท

         (2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท

         (3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ฯ จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ณ จังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนเงิน 325 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ

         (4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นจ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

     ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด