สยจ.ยะลา รับเรื่องร้องทุกข์และขอรับค่าตอบ ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาแก่ประชาชน

14 ต.ค. 2564 11:33 น. 64 ครั้ง


วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา โดยกลุ่มอำนวยการและนิติการ รับเรื่องร้องทุกข์และขอรับค่าตอบตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยนางสาวอัจฉรา ชูเรือง ยื่นเอกสารหลักฐานในการขอรับค่าตอบแทน กรณี จ.ส.ต.จรัญ บุญโชติรส (บิดา) ถูกยิงเสียชีวิตในสวนยางพารา ม.1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ