สยจ.ยะลา รับเรื่องยุติการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีละเมิด

14 ต.ค. 2564 11:50 น. 66 ครั้งวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ รับเรื่องยุติการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีละเมิด รายนายสูลฟาน ดาราแมง เนื่องจากได้รับค่าสินไหมทดแทนแทนสถานีตำรวจภูธรธารโต เต็มจำนวนแล้ว โดยงวดแรกได้รับเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ และงวดที่สองตกลงจ่ายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ