สยจ.มหาสารคาม "ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน"

14 ต.ค. 2564 11:54 น. 14 ครั้ง

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายยุทธพร คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม และยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ณ สถานีตำรวจภูธรบรบือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด