นิติวิทย์ฯ แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

14 ต.ค. 2564 12:07 น. 13 ครั้ง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์  ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท เชน  กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโทหญิง  อัมพิกา  ลีลาพจนาพร ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด