รายงานพิเศษ สัมภาษณ์นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น "กองทุนยุติธรรม ที่พึ่งของผู้ด้อยโอกาส" ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2 HD)

14 ต.ค. 2564 13:32 น. 131 ครั้ง


รายงานพิเศษ สัมภาษณ์นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในประเด็น "กองทุนยุติธรรม ที่พึ่งของผู้ด้อยโอกาส" ออกอากาศช่วงข่าวภาคค่ำ
เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2 HD)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด