รมว.ยุติธรรม ร่วมเวทียาเสพติดอาเซียน โชว์ผลงานยึดทรัพย์ ๗ พันล้าน-ประมวลกฎหมายใหม่ ยันในที่ประชุมพร้อมสกัดกั้นการลำเลียงทุกช่องทาง ขอทุกประเทศร่วมมือใกล้ชิดต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย Drug Free ASEAN ชาติสมาชิกชื่นชมแนวทางการทำงาน-ความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน

14 ต.ค. 2564 15:04 น. 57 ครั้ง

พิมล : ข่าว

นิวัฒน์ : ถ่ายภาพ

อรรถโกวิท : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ