นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม..เพื่อ..ความยุติธรรม ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.30-16.00 น. ทางรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2 HD)

18 ต.ค. 2564 16:54 น. 147 ครั้ง


นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม..เพื่อ..ความยุติธรรม
ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 15.30-16.00 น.
ทางรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2 HD)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด