กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 317 : รู้หรือไม่ ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม มีความผิด ฐานปลอมเอกสาร

27 ต.ค. 2564 12:46 น. 11,096 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : รู้หรือไม่ ปลอมลายเซ็นแม้เจ้าของลายเซ็นยินยอม มีความผิด ฐานปลอมเอกสาร
ความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องมี 3 ส่วนครบถ้วน ดังนี้
1. ลงลายมือชื่อคนอื่น (แม้เจ้าของลายมือชื่อตัวจริงยินยอมก็ผิด)
2. ทำไปเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อ
3. คนอื่นได้รับความเสียหาย
เมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ก็ผิดฐานปลอมเอกสาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด