กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 318 : 'ไฟเบรกกระพริบ' มีความผิดตามกฎหมายโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

28 ต.ค. 2564 12:04 น. 1,114 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : 'ไฟเบรกกระพริบ' มีความผิดตามกฎหมายโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท


สายแต่งรถระวังให้ดี เปลี่ยนไฟเบรกเป็นแบบกระพริบได้ หรือเปลี่ยนเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง มีความผิดทางกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ปัจจุบัน การแต่งรถที่มีการเปลี่ยนไฟเบรกเป็นแบบกระพริบสามารถ พบเห็นได้บ่อย ซึ่งเป็นการสร้างความรำคาญแก่ผู้ร่วมทาง อาจทำให้ผู้ที่ ขับรถตามหลังเข้าใจผิด กฎหมายกำหนดให้โคมไฟหยุดต้องเป็นสีแดง และแสงต้องสม่ำเสมอคงที่ไม่กระพริบ การเปลี่ยนหรือติดตั้งหลอดไฟเป็นสีอื่น (เช่น สีฟ้า, สีเขียว ฯลฯ) เหล่านี้มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
นอกจากนั้น ไฟหน้ารถจะต้องมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนเท่านั้น ต้องไม่สว่างจ้า สะท้อนเข้ากระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังของผู้ร่วมทาง ซึ่งมีผลทำให้สายตาพร่ามัวจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หากเจ้าของรถฝ่าฝืนก็มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เช่นกัน

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 มาตรา 60 กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ข้อ 2 (1) (ก) (ข) (ฉ)

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด