กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 324 : ข้อห้ามการจัดทำเรี่ยไรหรือ "รับบริจาค"

9 พ.ย. 2564 10:02 น. 740 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ข้อห้ามการจัดทำเรี่ยไรหรือ "รับบริจาค"


การจัดรับบริจาคเงินหรือเรี่ยไรมีข้อห้ามของกรมการปกครองห้ามทำ คือ

  1. การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จำเลยเพื่อใช้เป็นค่าปรับ เว้นแต่จะเป็นการเรี่ยไรระหว่างวงศ์ญาติของจำเลย
  2. เรี่ยไรโดยกำหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยคำนวณตามปริมาณสินค้า
  3. เรี่ยไรที่ส่งผลถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
  4. เรี่ยไรที่กระทบอย่างรุนแรงกับความสัมพันธไมตรีต่างประเทศ
  5. เรี่ยไรเพื่อจัดยุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศ

ทั้งนี้ มีการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต คือ กระทรวงเป็นผู้ให้จัดเรี่ยไร คนในชุมชน เพื่อการกุศลประกอบศาสนกิจ และการเรี่ยไรในการออกร้าน ขายของภายใต้การได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด