กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 325 : ต่อเติมบ้าน ให้ถูกฎหมาย ต้องทำอย่างไร? 

11 พ.ย. 2564 15:56 น. 305 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ต่อเติมบ้าน ให้ถูกฎหมาย ต้องทำอย่างไร?     

การต่อเติมบ้านถือเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือทาวน์โฮม เพราะเมื่อสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้น หรือมีความต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งการต่อเติมบ้านให้ถูกกฎหมาย มีดังนี้

  1. ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน
  2. ต้องมีสถาปนิกและวิศวกรควบคุม
  3. ต้องทำตามกฎหมายระยะร่นและที่เว้นว่าง
  4. ต้องได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้าน

หากการต่อเติมบ้านเข้าข่ายต้องขออนุญาต แต่ไม่ขออนุญาตหรือ ขออนุญาตแล้ว แต่ไม่ทำตามที่ขออนุญาต เจ้าของบ้านจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ถ้าเจ้าของบ้านถูกร้องเรียน และพบว่าต่อเติมบ้านแบบผิดกฎหมาย จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง


ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด