กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 326 : ขับรถปาดหน้าจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างไร

15 พ.ย. 2564 13:44 น. 3,427 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ขับรถปาดหน้าจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างไร

ขับรถปาดหน้าจะมีความผิดฐานขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียวอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (4) ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท

  • มาตรา 43 (4) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
  • มาตรา 157 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43(4) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400 บาท ถึง 1,000 บาท

ขอให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวัง และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด