DSI ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณี การดำเนินคดีกับบริษัท CPOC และบริษัท CARIGALI HESS OPERATING COMPANY SDN. BHD สำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรศุลกากร เป็นไปตามกฎหมาย

18 พ.ย. 2564 09:47 น. 392 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด