กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 331 : การจับกุมเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด

24 พ.ย. 2564 10:17 น. 874 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 331 : การจับกุมเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด

เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดจะถูกจับกุมในกรณีที่เป็นความผิดซึ่งหน้า หรือพบโดยพฤติการณ์สงสัยว่าจะก่อเหตุร้ายหรือมีเหตุที่จะออกหมายจับแต่จำเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอหมายได้ หรือเป็นการจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนี โดยในการจับกุมตำรวจต้องแจ้งว่าเขาต้องถูกจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกจับทราบ และแสดงหมายจับ (ถ้ามี) จากนั้นจึงนำตัวผู้ถูกจับไปส่งพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่ถูกจับ เพื่อส่งแก่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบภายหลังการจับกุม

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 66, มาตรา 69

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด