กรมบังคับคดี แจงศาลมีคำสั่งเพิกถอนการยึดและการขายทอดตลาด กรณีคุณยายวัย 73 ปี ถูกหมายยึดบ้านขายทอดตลาดแบบไม่รู้ตัวแล้ว

25 พ.ย. 2564 09:38 น. 372 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด