ผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ และ NGOs เยี่ยมชม DSI Academy และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบูรณาการความร่วมมือ

8 ธ.ค. 2564 14:58 น. 54 ครั้ง

        วันอังคารวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (1) – (4) ผู้อำนวยการกอง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา เยอรมนี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และผู้แทนจากองค์กรองค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) จำนวน 6 องค์กร ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำคณะผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศ และองค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) เยี่ยมชมอาคารต่าง ๆ ภายในบริเวณ DSI Academy เช่น อาคารอำนวยการ อาคารเรียนรวม อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ อาคารฝึกยิงปืน อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว อาคารฝึกทักษะทางน้ำ อาคารจำลองการฝึกยุทธวิธี และได้ร่วมชมการสาธิตการยิงปืนทางยุทธวิธี และการสาธิตยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมนอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และคาดหวังว่า DSI Academy จะเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) 
ได้อย่างเต็มศักยภาพ

​​​​​​​

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด