เจ้าหน้าที่ DSI ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมปฏิบัติการสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

13 ธ.ค. 2564 16:02 น. 71 ครั้ง

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย ณ ห้องประชุม อาคารสัมมนา ชั้น 2 กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นประธานในการฝึกอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการด้านการข่าวให้กับกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในข้อกฎหมายรวมถึงการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการนี้นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ทินวุฒิ สีละพัฒน์ รองผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ, พันตรี อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง 3 กองคดีความมั่นคง และร้อยตำรวจเอก อาคม คล้ายเนียม ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ กองปฏิบัติการคดีพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง “การสืบสวนสะกดรอยเครือข่ายการก่อการร้าย ภายใต้พระราชบัญญัติคดีพิเศษ และการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด