กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 346 : เงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงเกินจริง

14 ธ.ค. 2564 10:15 น. 2,631 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 346 : เงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงเกินจริง

ปัญหาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงเกินจริงสร้างความเดือดร้อนให้ลูกหนี้อย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งห้ามมิให้ปล่อยเงินกู้ยืมหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน ดังนี้

(1) ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
(2) ห้ามกำหนดข้อความอันเป็นเท็จ ลงในใบหลักฐานการกู้ยืมเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
(3) ห้ามกำหนดว่าจะเรียกเอาหรือรับเอาผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใดๆ ที่เห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากเกินสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 มาตรา 5

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด