กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 347 : ร้านค้าไม่ติดป้ายราคา ขายสินค้าแพงเกินจริง เสี่ยงถูกปรับ จำคุก

14 ธ.ค. 2564 10:17 น. 166 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 347 : ร้านค้าไม่ติดป้ายราคา ขายสินค้าแพงเกินจริง เสี่ยงถูกปรับ จำคุก

ผู้จำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ทำให้ราคาสินค้าหรือบริการสูง หรือต่ำเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด การจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือจำหน่ายในราคาไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูล : พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 40 มาตรา 41

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด