ที่ปรึกษาและผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และความร่วมมือทางด้านความปลอดภัย

14 ธ.ค. 2564 16:37 น. 68 ครั้ง

วันนี้ (วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. พลตำรวจตรี เฉิน จุน (Chen Jun) ที่ปรึกษาและผู้ช่วยทูต ฝ่ายตำรวจ และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เยี่ยมคารวะ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเพื่อแนะนำตัว พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย
     ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ และฝ่ายตำรวจ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายและด้านการข่าว ตลอดจนการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งในอนาคต ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น อันเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีต่อกันระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการทำงานต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด