กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 349 : ชักชวน หลอกลวงให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด โทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิต

15 ธ.ค. 2564 16:29 น. 207 ครั้ง

กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 349 : ชักชวน หลอกลวงให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด โทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิต

 

ห้ามผู้ใดจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย หากกระทำการฝ่าฝืนมีโทษ ดังนี้ 

 

  1. กรณีฝ่าฝืนให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากกระทำโดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาท กรณีกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 5,000,000 บาท

 

  1. กรณีฝ่าฝืนให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากกกระทำโดยมีอาวุธ หรือร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท กรณีกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000บาท ถึง 5,000,000 บาท

 

  1. กรณีฝ่าฝืนให้ผู้อื่นเสพให้ผู้อื่นเสพสารระเหย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา 106 มาตรา 171 มาตรา 172 มาตรา 173

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด