7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์

16 ธ.ค. 2564 12:52 น. 40 ครั้ง

7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด