ดีเอสไอ แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหารบก ครบรอบปีที่ 111 และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ 33

17 ธ.ค. 2564 14:37 น. 44 ครั้ง

 

                    วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทน เข้าร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบทุนสวัสดิการข้าราชการกรมข่าวทหารบก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหารบก ครบรอบปีที่ 111 และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ 33 โดยมี พลโท เทอดศักดิ์ ดำขำ  เจ้ากรมข่าวทหารบก  เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ  ณ กรมข่าวทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด