กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมร่วมกรมการขนส่งทางบก ในการดำเนินงานร่วมกัน กรณี การจดทะเบียนรถหรู ในช่วง พศ. 2555-2557

17 ธ.ค. 2564 16:31 น. 45 ครั้ง

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมคณะฝ่ายเลขานุการคดีพิเศษ เข้าพบเพื่อหารือกับผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบหมายให้ นางสาวบุปผา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนรถยนต์ เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุม พูดคุยเพื่อเร่งรัดนำส่งชุดจดทะเบียนรถหรู จำนวน 854 คัน โดยผู้อำนวยการส่วนทะเบียนรถยนต์ แจ้งว่าอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มีดำริให้ดำเนินการเร่งรัดตรวจสอบและส่งมอบให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็ว เนื่องจากคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก เป็นคดีใหญ่และเป็นที่สนใจของประชาชน ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนรถยนต์ จะรีบดำเนินการแจ้งไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตรวจสอบหากพบว่า ตั้งแต่ปี พศ. 2555-2557 มีการจดทะเบียนรถหรูต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดใด ก็ขอให้นำส่งสำเนาชุดเอกสารจดทะเบียนไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อจะได้รวบรวมนำส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็ว ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด