นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

30 ธ.ค. 2564 16:07 น. 86 ครั้ง


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กล่าวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

#กระทรวงยุติธรรม #นายสมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#กล่าวเนื่องในโอกาส #วันขึ้นปีใหม่ #พุทธศักราช๒๕๖๕

_____________________________________________________________
"ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"
สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด