MOJ Co-Working Happy Space สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

13 ม.ค. 2565 10:56 น. 49 ครั้ง
MOJ Co-Working Happy Space สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันนี้จะชวนทุกท่านมาดูการพัฒนาสถานที่ทำงานด้วยแนวคิดใหม่ ให้มีความทันสมัย และออกจากกรอบแนวความคิดของการจัดสรรสถานที่ทำงานในแบบเดิม ๆ ของ "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม" อันเป็นการพัฒนาสู่การเป็นสถานที่ทำงานที่ทันสมัย รองรับบุคลากรคนรุ่นใหม่ พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้พร้อมต่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ จะน่าสนใจแค่ไหนนั้นสามารถรับชมได้เลยครับ

สะดวก รวดเร็ว และมีจิตบริการ

#MOJ Co-Working Happy Space #สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #ops #กระทรวงยุติธรรม #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด