คำปราศรัยหลัก โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง อนุสัญญาหลักของ HCCH และแนวทางความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีของไทย

31 ม.ค. 2565 14:41 น. 55 ครั้งคำปราศรัยหลัก โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เนื่องในโอกาสงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง อนุสัญญาหลักของ HCCH และแนวทางความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีของไทย (Thailand and the HCCH Core Conventions : Connecting Possibility and Approach) วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด