ราชทัณฑ์ แจง กรณีสื่อเผยแพร่ข่าวนักโทษในเรือนจำสั่งซื้อขายยาเสพติดผ่านระบบไลน์

2 ก.พ. 2565 20:30 น. 473 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด