สปอตวิดีทัศน์ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)"

21 ก.พ. 2565 09:51 น. 50 ครั้ง


สปอตวิดีทัศน์ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)"

"มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน"
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

25 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องกิรัชฮอลล์ (BH 1-3) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/sahVeuLkmxGiiSJk6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กรมบังคับคดี โทร. 0 2881 4840 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. 0 2141 2768-73

#กระทรวงยุติธรรม #พลเอกประยุทธ์ #จันทร์โอชา #นายกรัฐมนตรี #สมศักดิ์ #เทพสุทิน สมศักดิ์ เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #อธิบดีกรมบังคับคดี #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กรมบังคับคดี
#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #ครั้งที่1 #กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
#มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน #ตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สิน #หนี้กยศ #หนี้บัตรเครดิต #สินเชื่อส่วนบุคคล #สินเชื่อรถยนต์
#ร่วมกันหาทางออก #ฝ่าวิกฤติสร้างโอกาสก้าวไปด้วยกัน
#ห้องกิรัชฮอลล์ #BH1-3 #ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา #ไบเทคบางนา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด