นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ประเด็น "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)"

21 ก.พ. 2565 11:39 น. 43 ครั้ง


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ประเด็น
"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)"

25 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องกิรัชฮอลล์ (BH 1-3) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ออกอากาศผ่านรายการเนชั่นทันข่าวค่ำ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22

#กระทรวงยุติธรรม #นายสมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
#ให้สัมภาษณ์ #มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #ครั้งที่1 #กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
#ห้องกิรัชฮอลล์ #BH1-3 #ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
#รายการเนชั่นทันข่าวค่ำ #ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด