วิดีทัศน์ Highlight "โครงการถอดบทเรียนการเสนอเรื่องต่อ ครม. และ รัฐสภา ของกระทรวงยุติธรรม"

23 ก.พ. 2565 10:35 น. 76 ครั้ง


วิดีทัศน์ Highlight "โครงการถอดบทเรียนการเสนอเรื่องต่อ ครม. และ รัฐสภา ของกระทรวงยุติธรรม"

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบทางไกล Webex

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/36yNALz

จัดโดย กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

#กระทรวงยุติธรรม #สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #ระบบทางไกล #Webex
#โครงการถอดบทเรียนการเสนอเรื่องต่อ ครม. และ รัฐสภา ของกระทรวงยุติธรรม
#กระทรวงยุติธรรม #กองกฎหมาย #สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม #สำนักงานรัฐมนตรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด